Quarta edició (SNY-2019): "La Revolució Quàntica"

En aquesta 4a edició, també a Figueres com les anteriors, el tema central és la Física Quàntica i les seves aplicacions tecnològiques i d'aquí el títol: “la Revolució Quàntica". Vàrem voler incidir en el protagonisme de les dones a la Ciència; de manera que la majoria d’investigadores ponents eren dones.

Imatges i videos de la jornada

Fotos – Robin Townsend Pi-Sunyer /Yvonne Heinert