Cinquena edició (SNY-2020):
"Covid-19: Reflexions per al Futur"

 En aquesta 5a edició, que realitzem conjuntament i de manera virtual degut al COVID, a Figueres (Empordà) i en una 1ª edició a la Ràpita (Terres de l’Ebre); el tema central és la Covid i les Reflexions a futur que ens suscita i d'aquí el títol: “Covid: reflexions per al futur". Vàrem voler incidir en el protagonisme de les dones a la Ciència; de manera que el personatge protagonista és la precursora de les observacions dels virus, la investigadora britànica: June D.- Almeida.

IMATGES DE LA JORNADA

Fotos – Àngel Reynal