Edició (SNY-2021):
"L’exploració de l’Espai: noves oportunitats per a la Ciència i la Tècnica"