"Mai no descobriràs nous oceans
si no tens el valor de perdre la costa de vist
a
"
André Gide


 
Associació Catalana per a la Divulgació Científica

Som una entitat associativa catalana, constituïda amb data 7 de Febrer de 2017, de caràcter inclusiu i integrador, que pretén difondre entre la ciutadania la Ciència en general, entesa com a part de la Cultura, i que la conforma, juntament amb altres àmbits com ara: les Arts, les Humanitats, etc., i que pretén donar a conèixer també els valors i beneficis socio-econòmics, que aquesta, la Ciència, aporta a la Societat.

Actualment l'ACDIC també és una entitat vinculada per conveni a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).

Visió: ACDIC com a referent en el camp de la divulgació científica adreçada a un públic general, incloent-hi els estudiants de secundària. 

Missió:
Activitats principals promogudes per l’ACDIC, o en les que participa, procurant generar en l’opinió pública i en tots els àmbits socials conscienciació respecte la importància social i econòmica de la investigació científica, com a factor estratègic. Mitjans per aconseguir les finalitats proposades: Organització de Jornades; col·laboracions amb els mitjans, influència a xarxes socials; col·laboracions amb altres entitats (públiques i privades).

Principis:
Importància de la cultura, de la científica en particular, per al futur de la societat. Interdisciplinarietat cultural. Igualtat d’oportunitats. Esperit innovador. Estima de la qualitat. Defensa del sistema públic d’educació i recerca. Responsabilitat social.

Àmbit geogràfic d’actuació:
Iniciem les actuacions a Catalunya, però amb l’ànim d’actuar/col·laborar internacionalment: la Ciència és Universal.

 

Públic objectiu: Ciutadania adulta en general. Fem especial incís en els estudiants, sobretot a partir de secundària.

 

Socis: Persones físiques adultes que estiguin interessades en tenir un coneixement actualitzat de la Ciència i els darrers avenços en investigació i recerca. Persones jurídiques públiques i privades, que puguin tenir com a finalitats la promoció de la Cultura en general i la Ciència en particular. Aquéstes poden participar com a socis o com a proveïdors de serveis, ajudant a la creació de valor de l’ACDIC.

 

 

DESCARREGA EL PDF "ESTATUTS"

LA JUNTA

Els membres de la Junta Constituent:

 

* Fotografia d'alguns membres de la junta i assessors el dia de la signatura de la constitució de l'associació; a la seu de l'IEC.


 

 

President: Salvador Macip i Maresma (Blanes, 1970) és metge, investigador i escriptor. Va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona (1988-1994) on també es va doctorar en Genètica Molecular i Fisiologia Humana (1998). Va treballar a l'hospital "Mount Sinai" de Nova York fent recerca oncològica. Des del 2008 continua aquestes investigacions a la Universitat de Leicester, Regne Unit, on dirigeix el "Mechanisms of Cancer and Ageing Lab" i és professor del departament de Biologia Molecular i Cel·lular. Els seus estudis han contribuït, entre altres coses, a definir nous tractaments per la leucèmia. Ha publicat una trentena de llibres de ficció i divulgació i col·labora regularment amb diversos mitjans de comunicació.

 

 


 

 

    

 

Vicepresident 1r: Carlos F. Sopuerta (Barcelona 1969). El Dr. Carlos F. Sopuerta va obtenir un doctorat en Física per la Universitat de Barcelona (1996), on a continuació hi va ser professor ajudant (1996-1998). Ha ocupat posicions postdoctorals a Alemanya, Regne Unit, EUA, i Canadà. És actualment coordinador del Grup d'Astronomia Gravitacional - LISA de l'Institut de Ciències de l'Espai (CSIC-IEEC) i Investigador Principal (IP) per a diversos projectes d'investigació financiats. És membre de l'equip científic de la missió "LISA Pathfinder" de l'ESA i el seu representant espanyol; membre del Comitè executiu del Consorci de "LISA"; membre de l'equip científic del Telescopi Einstein (projecte de detector d'ones gravitatòries de tercera generació); membre de l'equip científic de la missió "STE-QUEST", candidata a missió de classe mitjana de l'ESA per fer tests del principi d'equivalència; i membre del Consorci "ELGAR" pel disseny d'un detector d'ones gravitatòries basat en interferometria atòmica.

 

 

 


 

 

 

Vicepresident 2n: Sebastià Xambó Descamps (Vilallonga de Ter 1945). Catedràtic emèrit del Departament de Matemàtiques de la UPC. Ha estat president de la Societat Catalana de Matemàtiques (1995-2002), del Comitè Executiu del 3r Congrés Europeu de Matemàtiques (2000) i de la Conferència de Degans de Matemàtiques (2004-2006). Ha estat vicerector de la UPC (1998-2002) i degà de la FME/UPC (2003-2009). Va ser becari Fulbright-Hays (1977-1979). http://mat.upc.edu/en/people/sebastia.xambo/

 

 


 

 

 

Secretària: Àngels Yécora Gallastegui (Saragossa 1967). Màster en Gestió i Administració d’Empreses per ESADE, amb especialització en Comerç Internacional (MIM 1992); És també Agent Oficial de la Propietat Industrial per oposició (1995) i exerceix lliurement la professió a la seva pròpia empresa especialitzada en l’àmbit de la protecció i la gestió econòmica de la Propietat Industrial i Intel·lectual. És també llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació (1985-1990) per la Universitat de Barcelona. Ha col·laborat amb càrrecs directius a entitats sense ànim de lucre amb la finalitat de promoure la divulgació científica (AECC-Catalunya contra el càncer, 2011-2017) i també a entitats per promoure activitats culturals i socials (Associació d’Empordanesos a Barcelona: 2001-2007)


 


 

 

Tresorer: Esteve Guerra Serra. (Roses, 1981) És de professió empresari i de formació llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i MBA per IE Business School. La seva trajectòria professional vinculada a negocis turístics, de software alimentari, de construcció i d'energia fotovoltaica va motivar que la Universitat de Harvard el convidés a jutjar casos d'emprenedoria dins el marc de la competició "I3 Innovation Challenge", tasca que desenvolupa des de l'any 2013 fins a l'actualitat.


 


 

 

     Vocal 1r: Toni Hernàndez Fernàndez. (Barcelona, 1974). Físic, lingüista i doctor en Ciència Cognitiva i llenguatge per la Universitat de Barcelona. Expert en comunicació i aprenentatge de les ciències i tecnologia, com a divulgador científic col·labora habitualment en mitjans de premsa local de Terrassa, al portal digital "e-ciencia" i també desenvolupa material didàctic per a diverses editorials. Docent a ensenyament secundari i formació professional (1997-actualitat) i professor associat a la Universitat Politècnica de Catalunya (2008-actualitat).

 

 


 

 

   Vocal 2n: Anna Maria Puig i Griessenberger (Figueres, 1963). Doctora en història per la Universitat de Girona i màster en Museografia Didàctica per la Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat la seva professió en el camp de l’Arqueologia, especialment en excavacions des del món ibèric i colonial fins a l’època moderna. Té experiència en el món de la gestió del patrimoni arqueològic i monumental, com a arqueòloga municipal i conservadora del Museu de la Ciutadella de Roses (2008 a 2011), així com en museografia i difusió cultural.Activa en el camps de l’associacionisme cultural a l’Alt Empordà: presidenta de l’Institut d’Estudis Empordanesos (des de 2015), presidenta de la Fundació Albert Tomàs i Bassols (des de 2017) i tresorera del Amics del Castell de Sant Ferran (des de 2006).

 

 


 

 

     Vocalia - Comissió Assessora: Marià Baig i Aleu (Figueres 1955). Professor Titular (àrea Física Teòrica) del Departament de Física i del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB. Ha estat vicedegà de la Facultat de Ciències de la UAB (2008-2015) i vicepresident de l’Institut d’Estudis Empordanesos de Figueres (2007-2016). Ha estat col·laborador del suplement de ciència i tecnologia de La Vanguardia (1986-1991) i editor de la Revista de Física (IEC) i dels Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos (IEE). És membre de la Societat Catalana de Física i de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, societats filials de l’IEC.

 

 


 

 

 

Vocalia - Comissió Assessora: Albert Bramon i Planes (Banyoles 1942). El Dr. Albert Bramon i Planas és des de 1982 Catedràtic de Física Teòrica a la Universitat Autònoma de Barcelona, esdevenint des del principi un dels investigadors i docents més emblemàtics de la Facultat de Ciències, on ha format una escola de reconeguts físics. La seva recerca científica en partícules elementals ha donat lloc a més de cent articles en revistes especialitzades. El 1972 va ser coautor d'un dels articles més influents en el camp dels mesons vectorials. A partir de 1988 s'interessà per la teoria de pertorbacions quirals, camp on va realitzar nombroses contribucions reconegudes internacionalment. Al 1999, publica l'estudi de les desigualtats de Bell amb kaons, un treball visionari que inicia la interconnexió entre la física d'altes energies i la informació quàntica. Pocs anys més tard, s'estableix el grup de recerca d'Informació i fenòmens Quàntics a la Universitat Autònoma de Barcelona, sent ell un dels principals promotors i format majoritàriament per professors que havien estat doctorands i estudiants seus. El grup ha esdevingut amb els anys un grup de referència en l'àmbit nacional i internacional, incorporant prestigiosos professors d'universitats estrangeres.


 


 

 

   Vocalia - Comissió Assessora: Andreu Valls Grau (Barcelona 1947). Enginyer Industrial, especialitat Elèctrica per l’ETSEI de Barcelona.(1971). Les seves activitats inclouen: Disseny i Instal·lació de registradors electrònics d’alarmes en les empreses Control y Aplicaciones (1972-75) i Enclavamientos y Señales (1976-78); control electrònic de pous, estacions de bombeig i modelització de xarxes de distribució d’aigua (1979-94) i Departament de Compres i Logística (1994-2007) en la Societat General d’Aigües de Barcelona. En el terreny de la divulgació Des del 2008 ha fet unes 170 conferències de divulgació de la Ciència i Tecnologia de diversa temàtica, principalment en les Aules d’extensió Universitària de la Universitat de Barcelona, Agrupacions Astronòmiques i Escola Industrial de Terrassa.

 

 


 

SCIENCE NEEDS YOU!

Organitzem i promovem actes i activitats en general per contribuir a difondre el coneixement científic i més concretament els darrers avenços en els diferents àmbits de la investigació científica. D’aquesta manera pretenem generar una conscienciació social respecte la importància i els beneficis de la Ciència en el desenvolupament social i econòmic.

 

Vàrem iniciar les nostres activitats el mes de Març de 2017, i el nostre principal objectiu a curt termini és la reedició del Congrés/Jornada itinerant “SCIENCE NEEDS YOU!”, la característica principal del qual és incloure continguts científics amb conferenciants de primer nivell, juntament amb continguts artístics i humanistes originals. Es tracta d’un format amable i entretingut, atractiu pel públic jove, però mantenint uns estàndards de qualitat.

 

Pretenem fer girar aquest format per la geografia catalana, triant ciutats grans i també les representatives de les anomenades mitjanes o amb més tradició innovadora/emprenedora.

 

Volem fer que “SCIENCE NEEDS YOU!” acabi esdevenint un moviment que aglutini les persones interessades per la Ciència i que a l’entorn de les Jornades/Congressos presencials es generin grups d’opinió en xarxes socials, intervencions als Mitjans de Comunicació, etc.

 

Primera edició: "La Relativitat la Ciència del Futur"

La primera edició del “SCIENCE NEEDS YOU!”, l’Octubre del 2016 a Figueres, va suposar la llavor de l’actual “ACDIC”. El tema va ser “La Relativitat la Ciència del Futur” i va aglutinar temes científics, humanístics i artístics.

 


 

 

 

 

 


 


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

Segona edició: "les fronteres de la Biomedicina"

 

Estem preparant la nova edició del "SCIENCE NEEDS YOU!", previst pel dia 28 d'Octubre de 2017. En breu us informarem dels detalls.

 

PREMSA

1ª JORNADA DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

La iniciativa porta per títol Science needs you! i combinarà conferències especialitzades sobre ones gravitatòries, la vessant humana del físic Albert Einstein i la relació entre ciència i art, entre d'altres.

   

FIGUERES, SEU DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA - "L'EMPORDÀ" - 11/10/2016

L'Associació Planeta da Vinci i Yecora Patent Agency han dissenyat una iniciativa cultural i educativa, titulada Science needs you! Relativitat, la ciència del futur, que convertirà Figueres, el 29 d'octubre, en seu de la divulgació científica.

 

PRIMERA JORNADA DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA DE SCIENCE NEEDS YOU!

Unes 350 persones, de totes les edats, van formar part de la jornada de divulgació científica a Figueres que es va fer a La Cate. 

 

LA JORNADA DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA SCIENCE NEEDS YOU! A FIGUERES - "L'EMPORDÀ" - 1/11/2016

Referents mundials de l'àmbit científic han apropat la relativitat als ciutadans de peu a Figueres. La ciència forma part del nostre dia a dia i té enormes aplicacions i usos en la nostra quotidianitat i així ha quedat demostrat.

 

JÓVENES LA CIENCIA OS NECESITA - www.39ymas.com - 07/11/2016

1a Jornada de divulgación científica que ha sido organizada por Yecora Patent Agency en colaboración con Planeta Da Vinci, que desde hace nueve años las organiza en Terrassa (Barcelona) con gran asistencia de público.

   

 

FIGUERES SERÀ LA SEU DEL "SCIENCE NEEDS YOU!" - "EL PUNT AVUI" - 06/10/2016

El 29 d'octubre la sala de La Cate serà l'escenari de la primera jornada de divulgació científica Science needs you! - Relativitat, la ciència del futur, organitzada per Yecora Patent Agency en col·laboració amb Andrés Aragoneses.

   

FIGUERES ACOLLIRÀ JORNADA PER DESPERTAR VOCACIONS CIENTÍFIQUES  - "DIARI DE GIRONA" - 30/08/2016

La ciutat de Figueres acollirà el 20 d'octubre una jornada divulgativa pensada per a despertar les vocacions científiques entre el jovent gironí i el nord-català.

   

 

ON SOM

ENS PODEU TROBAR A:

Carrer Jonqueres 16, 11-D 08003 Barcelona

 

 

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús.

Top